FILL-TEX

  • จารบีสังเคราะห์ทนความร้อนสูง

    FILL-TEX 02 : จารบีสังเคราะห์ทนความร้อนสูง (ซินเธอติค) จารบีชนิดพิเศษ คุณภาพสูง ที่ผลิตจากการสังเคราะห์ ทำให้เกิดการหล่อลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาวะที่มีความร้อนมากกว่า 400 องศาเซลเซียส และแรงกดดันสูง สามารถหล่อลื่นได้ดี ทั้งรอบช้าและรอบเร็ว โดยจะไม่แปรสภาพเป็นกากสีดำ ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า จารบีทนความร้อนสูงทั่วไป เป็นจารบีที่ทนกรด ทนด่าง ทนน้ำ ทนการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับเครื่องจักรหนักทุกชนิด

    หมวดหมู่ : น้ำมันหล่อลื่น, จาระบี, น้ำมันและจาระบี-ยาล้าง

    ดูรายละเอียด