Loading…

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น จาระบีทนความร้อน สเปรย์ทำความสะอาด - ธณฤกษ์ อินเตอร์เทรด

0-2957-2213, 09-4829-5694
sale01.tanaroek@gmail.com
บริษัท แคนตั้น เทรดดิ้ง จำกัด
คำอธิบาย ราคาต่อหน่วย จำนวน ราคา
7,850.00
39,250.00
สรุปออเดอร์
ราคาก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม :
39,250.00
รวม
39,250.00 บาท
ที่อยู่ในจัดส่งสินค้า
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ